Pikanten vuosittaisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ja onnelliset voittajat

14.03.2023

Kiitos vastauksista vuosittaiseen palautekyselyymme.
Kysely suoritettiin Pikanten nettisivulla sekä mobiililaitteilla QR-koodilla kyselyyn ohjaamalla. Vastausmäärämme 2023 oli selkeästi kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Vastauksien kokonaismäärä oli 703 kpl vrt. v. 2022 vastaajia oli 495 kpl.

Asiakastyytyväisyyden keskiarvo sekä laadusta että asiakaspalvelusta oli 4,10 vrt. v.2022 4,13. Edellisiin vuosiin verrattuna pudotusta oli hieman molemmissa osioissa.

Avointen palautteiden mukaan olemme onnistuneet asiakkaidemme kohtaamisessa, sekä ruoan monipuolisuudessa ja maukkaudessa. Näihin aiomme panostaa edelleen.
Asiakkaamme ovat kiinnittäneet huomiota valikoiman muutoksiin, sekä hintatasoon. Saimme palautetta kasvisruoasta, sekä muista erityisruokavalioista. Panostamme näihin jatkossa entistä enemmän ja kehitämme valikoimaamme ja osaamistamme.

NPS lukumme oli tänä vuonna 54, kun se vuotta aiemmin oli 51. Yli viidenkymmenen tulosta voidaan pitää erinomaisena. Kiitos kaikille suosittelijoillemme.

Kartoitimme kyselyssä myös millaisia sähköisiä järjestelmiä asiakkaamme pitävät tärkeinä. Vastausten perusteella tärkeimmiksi nousivat kanta-asiakasjärjestelmä sekä palautejärjestelmä.

Kaikkien netissä vastanneiden kesken olemme arponeet:
♥ 1 kpl 20 hlön täytekakku
♥ 2 kpl lounaan arvoisia PIkante-lahjakortteja/toimipaikka
Tällä kertaa täytekakun voitti Sonja Nousiainen, onnea!
(lupa nimen julkaisuun saatu)
Kaikista voitoista on illmoitettu henkilökohtaisesti voittajille.

Kiitos kaikille vastaajille ja onnea voittajille!